My-TOC update Juli 2014
My-TOC update Juli 2014
 
Beste Bibliothecaris,
 

Niet alleen het wereldkampioenschap voetbal laat nieuwe ontwikkelingen zien, ook My-TOC timmert deze zomermaanden flink aan de weg. Naast het upgraden van de beveiliging, verbeteren en uitbreiding van functionaliteiten is het eerste werkende prototype van de My-TOC iOS App getoond. Samen met het Medisch Centrum Leeuwarden (STZ Ziekenhuis MCL) wordt een pilot gestart betreffende toegang tot Full-text artikelen.

 
In deze nieuwsbrief:

 

 
 

De My-TOC iOS App is in aantocht

Het gebruik van tablets, en met name de iPad van Apple, neemt binnen de gezondheidszorg en onderwijsinstellingen hand over hand toe. Graag willen wij de gebruikers van deze devices van dienst zijn door het bieden van een My-TOC App.

 

Slimme software voor de iPad die gebruikers attendeert op de nieuwste inhoudsopgaven en wetenschappelijke artikelen. Inclusief toegang tot Full-text artikelen via de IP-adressen van een instelling.

 

Samen met de ICT-afdeling van Medisch Centrum Leeuwarden startten we deze zomermaanden een pilot rondom Full-text toegang tot artikelen. Nu kan dit al vanuit een instelling, maar het doel is toegang realiseren tot Full-text artikelen buiten de instelling om, b.v. vanuit huis, de trein of bij een congres op IJsland (Off-Campus toegang).

 

De planning voor de lancering van de eerste My-TOC App voor iPad is September 2014. De App zal gratis ter beschikking worden gesteld aan alle My-TOC abonnees met een Full Function abonnement. Zodra de technologie voor Off-Campus toegang voldoende uitgetest is zal deze gratis ter beschikking worden gesteld.

 

 
 

My-TOC versie 14.07

Naast de ontwikkeling van nieuwe diensten werken wij continu aan de verbetering van het My-TOC product. Ook in versie 14.07 hebben we aantal suggesties van de user-groep opgenomen. We laten o.a. extra informatie zien rondom de ontvangst van e-mails, hebben een extra invulveld gecreëerd bij de titels, de navigatie aangepast en de mogelijkheid gecreëerd ook RSS-feeds van inhoudsopgaven bij de titels op te nemen.

 

Versie 14.07 wordt in het weekend van 12 en 13 juli gelanceerd. Het is mogelijk dat, tijdens de werkzaamheden, My-TOC tijdelijk niet te gebruiken is.

 

Doorgevoerde verbeteringen

 1. Inzien ontvangen e-mails door gebruikers
  Na het inloggen in My-TOC door gebruikers kan men naast het aan- en afmelden op inhoudsopgaven ook zien hoe vaak men een inhoudsopgave van een bepaald tijdschrift ontvangen heeft. Vervolgens heeft de gebruiker de mogelijkheid de laatst ontvangen e-mails direct in te zien.
 2. Inzien ontvangen e-mails per gebruikers
  Dit is een extra functie voor de beheerder. Deze krijgt nu inzicht in het aantal ontvangen e-mails per gebruiker.
 3. Extra titelveld voor lidwoorden
  Vanwege de consistentie van voornamelijk vak- en wetenschappelijke tijdschrifttitels is er een specifiek invulveld gecreëerd bij de titel voor lidwoorden. Een lidwoord wordt nu in de overzichten achter de titel geplaatst.
 4. Aanpassing interface
  Op basis van gesprekken met gebruikers willen wij toewerken naar een gewijzigd startscherm in de vorm van een 'dashboard'. Een overzichtelijker scherm met dynamische informatie. Als eerste stap hebben we de onderdelen 'Mijn Profiel' en 'Mijn Groepen' naar de rechter navigatiebalk verhuisd. In de komende periode zullen we stapsgewijs enkele aanpassingen doorvoeren.
 5. Extra beveiliging
  Voor My-TOC volgen we continu mogelijke veiligheidsdreigingen (hack's, exploits etc.) en voeren wanneer noodzakelijk tegenmaatregelen door. Ook worden de servers waarop My-TOC draait frequent vernieuwd, rekening houdend met zo min mogelijk milieubelasting.

 

Groepen

Bij de User-groep bijeenkomst is naar voren gekomen dat de inrichting van groepen en de daarmee samenhangende functionaliteiten een verbeteringsslag behoeven. Helaas hebben we dat voor de 14.07 versie niet helemaal gered. In de komende periode werken we hier flink aan door en we zullen u z.s.m. op de hoogte stellen als de verbeteringen afgerond zijn.

 

 
 

RSS-feeds als uitbreiding op eTOC's

Naast de verzending van eTOC's, door uitgevers, worden er steeds vaker RSS-feeds per tijdschrifttitel aangeboden. Ter vervolmaking van My-TOC heeft Timbers nu ook de mogelijkheid ingebouwd RSS-feeds van tijdschriften op te nemen. Op dit moment heeft Timbers, als service, een kleine 100 RSS-feeds op het vlak van de gezondheidszorg toegevoegd aan My-TOC. In eerste instantie zullen deze RSS-feeds de basis vormen voor de My-TOC App.

 

 
 

User-groep bijeenkomst september 2014

Vanwege de nieuwe ontwikkelingen rondom de My-TOC App, de Groepen en het beheer van de tijdschrifttitels willen we graag in september een User-groep bijeenkomst organiseren. Wilt u meepraten en denken over My-TOC, geef u zelf dan op via het volgende e-mail adres: melding@my-toc.com.

 

Zo spoedig als mogelijk doen wij u een voorstel voor een plaats en tijd van overleg.

 

 
 

Communicatie website

Graag willen wij als Timbers wat vaker vertellen over onze mooie dienst My-TOC. Daartoe hebben we een aparte website in het leven geroepen waarbij we uitleggen wat My-TOC is, sneller nieuwtjes kunnen plaatsen en reacties/vragen kunnen ontvangen. U kunt ons vanaf nu bezoeken op: http://mytoc.wordpress.com

 

Wij zijn benieuwd wat u er van vindt!

 

 
 

Laatste halfjaar update My-TOC

De versie 14.07 zal onze laatste halfjaarlijkse My-TOC update zijn. Vanaf augustus 2014 wijzigen wij onze update policy en zullen overstappen op maandelijkse releases. Het voordeel voor u is dat u sneller de beschikking krijgt over nieuwe en/of verbeterde functionaliteiten.

 

 
 

Enthousiast over My-TOC? Deel deze nieuwsbrief!

Het doorsturen van e-mails naar een besloten groep is toepasbaar in vele branches. Bent u enthousiast over My-TOC deel dan deze nieuwsbrief met uw professionele netwerk. Al vanaf € 0,-- kunnen ook anderen kennismaken met dit efficiënte e-mail systeem voor de verspreiding van nieuwsbrieven, attenderingen enz. De aanmeldprocedure voor My-TOC staat hieronder vermeld.

 

 
 

My-TOC gratis uitproberen voor uw organisatie?

Wilt u ook de gebruikers in uw organisatie voorzien van de meest actuele wetenschappelijke en praktijkinformatie, waaronder inhoudsopgaven en attenderingen, meldt u zich dan bij ons aan. Dat kan al vanaf € 0,-- voor maximaal 50 eindgebruikers. Een e-mail sturen is het enige dat u hoeft te doen. My-TOC is webbased dus direct te gebruiken. Mail snel naar: info@my-toc.com.

 

Vermeld de volgende gegevens in de e-mail:

 

Naam: Uw eigen naam
Organisatie: Naam instituut/bedrijf en het adres
Indien toepasselijk: Uw BPZ- en/of CCZ-nummer
Uw zakelijke e-mail adres
Uw zakelijke telefoonnummer

 

Mochten 50 eindgebruikers niet voldoende zijn voor u, of wilt u gebruik gaan maken van de Full-function versie, neem dan rechtstreeks contact met ons op. E-mail of bel met Ruud Snelleman van Timbers.

 

Contactgegevens Ruud Snelleman
E-mail: info@my-toc.com
Tel: 06 - 44 508 405


Met vriendelijke groeten,
Timbers Internetdiensten
Ruud Snelleman en Menno But

 
 
afmelden My-Toc is een product van Timbers Internetdiensten contact