My-TOC: Beta versie wordt gehandhaafd in 2012
My-TOC: Beta versie wordt gehandhaafd in 2012
 
 
Beste Bibliothecaris,
 
Na een uitvoerige testperiode van de My-Toc beta versie hebben we gemeend deze in 2012 te moeten handhaven. We zijn in de afgelopen periode tot de conclusie gekomen dat onze huidige technische insteek en afstemming op de wensen van de reeds aangesloten instituten een verbeterslag moet ondergaan. Vooral de eis om op organisatie niveau direct toegang te krijgen tot Full-Text artikelen stelt ons voor de uitdaging een nieuw My-Toc platform op te zetten.

 

 
 

Wat betekent deze verbeterslag voor u?

 • De huidige MyToc beta versie is vanaf Januari 2012 gratis beschikbaar voor alle BPZ- en CCZ--leden, bruikbaar tot een maximum van 50 eindgebruikers en met behoud van de huidige functionaliteiten.
 • De huidige beta versie wordt niet verder doorontwikkeld.
 • Op termijn kunt u overstappen op de nieuwe My-Toc versie en uw gebruikersbestand zal 1-op-1 overgenomen worden.
 • De planning is eind April 2012 een testversie van het nieuwe platform gereed te hebben.
 • U als beheerder (bibliothecaris) van dit platform krijgt de mogelijkheid, op uw eigen organisatieniveau zelf uw inhoudsopgaven en andere e-mail ‘stromen’ in te richten. Daarmee komen wij tegemoet aan de eisen van o.a. de BPZ-leden.

 

 
 

My-Toc beta versie gratis door u te gebruiken

Terwijl wij verder bouwen aan een nieuw platform is de My-Toc beta versie voor u beschikbaar. Tot en met 50 eindgebruikers is het systeem gratis. Wilt u meer gebruikers bedienen met dit systeem dan vragen wij een vergoeding per gebruiker per jaar. De exploitatie van onze e-mail systemen kosten nu eenmaal geld.

 

De huidige My-Toc beta versie kent de volgende functionaliteiten.

 

Beheerders functionaliteiten:

 • De beheerder kan e-mails (b.v. inhoudsopgaven) ter beschikking stellen aan de eigen organisatie (eindgebruikers)via een keuze menu.
  • Staat een gewenste inhoudsopgave niet in de keuze lijst dan kan een verzoek tot opname ingediend worden bij My-Toc.
 • De beheerder kan gebruikers opvoeren in het systeem.
 • De beheerder kan een algemene tekst boven iedere e-mail plaatsen.
  • B.v. deze e-mail wordt u aangeboden door…
 • De beheerder kan een specifieke tekst per e-mail plaatsen.
  • B.v. Deze mail beschikt over hyperlinks naar Full-text proefschriften.
 • De beheerder kan algemene gegevens over de organisatie invoeren.
 • De beheerder kan zijn eigen profielgegevens bijwerken en/of aanvullen.
 • De beheerder kan een verzoek indienen tot opname van eigen geproduceerde e-mails (b.v. inhoudsopgaven) voor algemeen gebruik.
  • Voorbeeld: de inhoudsopgave van het tijdschrift Engagement.

 

Eindgebruikers Zelf-Service functionaliteiten:

 • De eindgebruiker kan een keus maken uit e-mails (b.v. inhoudsopgaven) die hij/zij graag in de eigen in-box wil ontvangen.
 • Dit proces verloopt via een keuze menu.
 • De eindgebruiker kan zijn eigen profielgegevens bijwerken en/of aanvullen.

 

 
 

MyToc documentatie

We maken het u als beheerder graag wat makkelijker, niet alleen onze software houden we zo eenvoudig mogelijk, maar we voorzien u ook van handleidingen.

 

Voor u hebben we een Beheerders- en aparte Gebruikershandleiding samengesteld. Daarnaast hebben we voor de eindgebruiker nog een ‘snel start gidsje’ gemaakt die in 3 stappen uitlegt hoe je in-logt, e-mails kiest en weer uit-logt. Alle handleidingen zijn te downloaden vanaf de My-Toc beta website:

 

 

 
 

My-Toc beta software gratis gebruiken!

Wilt u ook de gebruikers in uw organisatie voorzien van maatwerk wat betreft e-mails (b.v. inhoudsopgaven) meldt u zich dan bij ons aan. Dat kan via een e-mailtje dat u stuurt naar: info@my-toc.com.

 

Vermeld de volgende gegevens in dit mailtje:

 • Onderwerp: Aanvraag My-Toc beta
 • Naam: Uw eigen naam
 • Organisatie: Naam instituut/bedrijf en het adres
 • Uw BPZ- en/of CCZ-nummer
 • Uw zakelijke e-mail adres
 • Uw zakelijke telefoonnummer

 

Mochten 50 eindgebruikers niet voldoende voor u zijn neem dan rechtstreeks contact met ons op. Dan werken we voor u een kostenplaatje uit. E-mail of bel met Ruud Snelleman van Timbers.

Contactgegevens Ruud Snelleman:
E-mail: info@my-toc.com
Tel: 06 - 44 508 405


Met vriendelijke groeten,
Timbers Internetdiensten
Ruud Snelleman en Menno But

 
 
afmelden My-Toc is een product van Timbers Internetdiensten contact